Maşgala 1971-nji ýyldan bäri eýeçilik edýär

steel pipe price

Düşnüksiz polat turba

metalüzüň üstünde tikişsiz bir metal bölekden ýasalan üznüksiz uglerod polat turbasyna bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz turbalar gyzgyn togalanýan turbalara, sowuk togalanan turbalara, sowuk çekilen turbalara, ekstrudirlenen turbalara we gaplanan turbalara bölünýär.Kesgitli görnüşe görä, üznüksiz polat turbalar iki görnüşe bölünýär: tegelek we ýörite. Specialörite şekilli turbalar kwadrat, ýumurtga, üçburçluk, altyburçlyk, gawun, ýyldyz we inçe turba ýaly dürli çylşyrymly şekillere eýe.Iň ýokary diametri 650mm, iň pes diametri 0,3mm.Programma baglylykda galyň diwarly turbalar we inçe diwarly turbalar bar.

bökdençsiz uglerod polat turbasy Gyzgyn togalanýan turbanyň daşky diametri, adatça, 32 mm-den uly, diwaryň galyňlygy 2,5-200 mm, sowuk rulonly polat turbanyň daşky diametri 6mm, diwaryň galyňlygy 0,25mm bolup biler, Inçe diwarly turbanyň daşky diametri 5mm, diwaryň galyňlygy 0,25 mm-den pes, sowuk rulon gyzgyn rulondan has takyk.Programma: Nebit, gaz ýa-da suwuklyk daşamak, Gurluşyk, Elektrik, Maşyn gurluşyk senagaty, Himiýa senagaty, Nebit, Trafik, atylylyk çalşyjy we ş.m.

“Shandong Jute Polat Co., Ltd.”Içerde we daşary ýurtlarda dürli görnüşli we dürli görnüşli müşderiler üçin iň oňat hilli polat turba önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen Hytaý kärhanasydyr.Indi, gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, deşiji liniýalar, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek…

 

  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe