Maşgala 1971-nji ýyldan bäri eýeçilik edýär

polat turbanyň bahasy

Polat turba

metalüzüň üstünde tikinsiz bir metal bölekden ýasalan uglerod polat turbasyna bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz turbalar gyzgyn togalanýan turbalara, sowuk togalanan turbalara, sowuk çekilen turbalara, ekstrudirlenen turbalara we gaplanan turbalara bölünýär.Kesgitleýiş görnüşine görä, üznüksiz polat turbalar iki görnüşe bölünýär: tegelek we ýörite. Specialörite şekilli turbalar kwadrat, ýumurtga, üçburçluk, altyburçlyk, gawun, ýyldyz we inçe turba ýaly dürli çylşyrymly şekillere eýe.Iň ýokary diametri 650mm, iň pes diametri 0,3mm.Programma baglylykda galyň diwarly turbalar we inçe diwarly turbalar bar.

üznüksiz uglerod polat turbasy Gyzgyn togalanýan turbanyň daşky diametri, adatça, 32 mm-den, diwaryň galyňlygy 2,5-200mm, sowuk rulonly polat turbanyň daşky diametri 6mm, diwaryň galyňlygy 0,25mm bolup biler, Inçe diwarly turbanyň daşky diametri 5 mm, diwaryň galyňlygy 0,25 mm-den pes, sowuk rulon gyzgyn rulondan has takyk.Programma: Nebit, gaz ýa-da suwuklyk daşamak, Gurluşyk, elektrik, maşyn gurluşyk senagaty, himiýa pudagy, nebit, ulag, ýylylyk çalşyjy we ş.m.

“Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.”Içerde we daşary ýurtlarda dürli müşderiler üçin iň oňat hilli polat turba önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen Hytaý kärhanasydyr.Indi, biz gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, zarba liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Önümlerimizde umumy bökdençsiz polat turbalar, inçe çekiji turbalar, inçe togalanan turbalar, garyndy polat turbalar, ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek…

 

  • Bushing
  • Korten polat
  • Takyk polat turba
  • Polat turba