Şandong jute turbasy q355c demir diň burçly polatdan üstünlikli öndürýär

Recentlyakynda, Şandong jute turba senagaty ilkinji gezek 499 tonna q355c marka 140mm × 140mm, 160mm × 160 mm burçly polat önümleri önümçilik liniýasyndan üstünlikli çykaryldy we täze burç polat önümleriniň spesifikasiýalarynda we materiallarynda öňegidişlik gazandy. orta ölçegli önümçilik liniýasy.Barlagdan soň önümiň daşky görnüşiniň hili, mehaniki aýratynlyklary we pes temperaturaly täsir energiýa indeksleri, standartlara we müşderileriň talaplaryna laýyk gelýän we Döwlet Grid taslamalary üçin geçiriji diňleri öndürmek üçin ulanylar.Häzirki wagtda önümler Jiangsu welaýatynyň uly demir diň kompaniýasyna üstünlikli gowşuryldy.

Uzyn önüm bazaryndaky pes basyş bilen ýüzbe-ýüz bolup, Şandong jute turba senagatynyň ähli bölümleri biri-biri bilen hyzmatdaşlyk etdi.Bar bolan orta profil görnüşleriniň gurluş artykmaçlyklaryny birleşdirmek we giňeltmek esasynda, strukturalaýyn diwersifikasiýa we seriallaşdyrmakda uly tagalla etdiler, täze sebit önümçilik liniýasynda burç polat önümleriniň seriýalaşdyrylyşyny güýçli öňe sürdüler, şahsylaşdyrylan zerurlyklary işjeň ýagdaýda kanagatlandyrdylar. ýokary derejeli müşderiler, önümçilik liniýasynyň netijelilik mümkinçiligini çuňňur öwrendiler we sortlaryň girdejiligini ýokarlandyrdylar.

Productseke önümleriň sargyt mukdary az, çekilen spesifikasiýalar we materiallar, ölçeg takyklygyna gowy gözegçilik etmek, rulonyň ýygy-ýygydan üýtgemegi we müşderileriň hasyllylygy, dartyş güýji, döwükden soň uzalmagy sebäpli ýokary talaplar sebäpli , pes temperatura täsir öndürijiligi we önümleriň ýerüsti hili, bu önümçilik gaty kyn.Bu nukdaýnazardan, kompaniýanyň marketing, tehnologiýa we önümçilik bölümleri degişli eriş komponentlerine we togalanýan temperaturany berk gözegçilikde saklamak üçin taýýar önümiň görkezijisiniň durnuklylygyny we pes pes temperatura täsiriniň netijeliligini üpjün etmek üçin biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýärler.


Iş wagty: Iýun-21-2022
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe