• Densen customized Body of Butterfly Valve Butterfly Valve Body Ductile Iron Butterfly Valve Body Metal Casting Molds

  Densen, “Kebelek klapan” kebelek klapan bedeniniň süýümli demir kebelek klapan bedeni metal guýma galyplary

  Deklarasiýa: Bu ýerde görkezilen önümler belli bir müşderileriň talaplaryna laýyk gelýär we Densen kompaniýalar toparynda bar bolan önümçilik mümkinçilikleriniň görnüşlerini görkezýär.Syýasatymyz, bu önümleriň hiç biri gurallaryň, dizaýnlaryň we aýratynlyklaryň degişli müşderileriniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan 3-nji tarapa satylmaz.2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýamyz, häzirki wagtda ho ... ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
 • Custom Threaded and Non Threaded nylon and Aluminum Spacer

  Threadörite sapakly we saplanmadyk neýlon we alýumin spacer

  Spesifikasiýa elementiniň bahasy CNC Machining ýa-da Cnc däl öndürilen ýeri Hytaý markasynyň ady OEM materialy alýumin ululygy OEM, ýörite ýüzüň arassalanmagy ýa-da islendik reňkde Anodizasiýa görnüşi Spacer açar sözli mowzuk boşluk gaplaýjy sarp edijiniň talaplaryna çydamlylygy 0.001-0.005mm paketiň köpüsi
 • Building material reducing straight thread rebar connection sleeve

  Göni sapak arka birikmesiniň ýeňini azaldýan gurluşyk materialy

  Arka birikdirijini azaltmagyň girizilmegi Arka baglanyşyk ýeňlerini azaltmak, esasan, dürli diametrli arkalaryň birleşmegi üçin ulanylýar.Önümleriň görkezilmegi Polat armatura birikdirijileriniň artykmaçlyklary ens Dartyş güýji synagy üçin 100% bar arakesmesi en Dartyş güýji ene arka tarapynyň 1,1 essesine ýetip biler ● Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek construction Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş ● The arka birikdiriji produksiýa we rebar e ...
 • Shaft sleeve

  Mil ýeňi

  Önümiň jikme-jiklik ölçegi omöriteleşdirilen şah dagy görnüşi Press Fit uzynlygy çydamlylygy js13 OD çydamlylyk diapazony r7 ID çydamlylyk diapazony F7 ID 20 ODr 24 Uzynlyk 25 loadük ugry üçin radial, Thrust, kombinirlenen radial we trust ýaglamak kompaniýamyz 2001-nji ýylda döredilen Şandong Jute polat turbasy kompaniýasy. indi, gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçiligi ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy ...
 • Chinese supplier metal material manufacturer stainless steel bushing

  Hytaý bilen üpjün ediji metal material öndüriji poslamaýan polatdan ýasalan

  Önümleriň beýany Polat ýeňli material Dişli polat GCR15 şekilli silindr häsiýetli Takyklyk, ýokary gatylyk we könelişme garşylygy 2001-nji ýylda döredilen Şandong Jute polat turbasy kompaniýamyz, häzirki wagtda gyzgyn önümçilik liniýasy, pyçak çyzyklary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. , inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary. Biziň kompaniýamyz dürli polat turbalary öndürmekde ýöriteleşýär.Önümimiz ...
 • Southeast Asian shaft sleeve manufacturers wholesale and export axle sleeve

  Günorta-gündogar Aziýanyň ýeň ýeňlerini lomaý we eksport eksporty öndürijiler

  Lomaý polat ok ýeňli rulonly ýeňli polat polat gysgyçly ýeň ýeňli din 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 30 40 50 60 mm
 • Upsetting End Rebar Connector (D12 – D40mm)

  Ahyrky arka birikdirijini sazlamak (D12 - D40mm)

  Ulanylyşy: demir beton gurluşynda arka mehaniki bölünişik üçin arka birikdiriji ulanylýar we ýüplükli arkany diametri 12mm-50mm aralygynda birleşdirmek üçin niýetlenendir.
 • Bushing
 • Corten Steel
 • Precision Seamless Steel Pipe
 • Seamless Steel Pipe