Eveeň

 • Densen ýöriteleşdirilen kebelek klapan kebelek kebelek klapan göwre süýümli demir kebelek klapan beden metal guýma galyplary

  Densen ýöriteleşdirilen kebelek klapan kebelek kebelek klapan göwre süýümli demir kebelek klapan beden metal guýma galyplary

  Deklarasiýa: Bu ýerde görkezilen önümler belli bir müşderileriň talaplaryna laýyk gelýär we Densen kompaniýalar toparynda bar bolan önümçilik mümkinçilikleriniň görnüşlerini görkezýär.Syýasatymyz, bu önümleriň hiç biri gural, dizaýn we spesifikasiýa degişli müşderileriň ýazmaça razyçylygy bolmazdan 3-nji tarapa satylmaz.2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýamyz, häzirki wagtda ho ... ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
 • Threadörite sapakly we saplanmadyk neýlon we alýumin spaser

  Threadörite sapakly we saplanmadyk neýlon we alýumin spaser

  Aýratynlyk elementiniň bahasy CNC Machining ýa-da Cnc däl öndürilen ýeri Hytaý markasynyň ady OEM materialy alýumin ululygy OEM, ýörite ýüzügi arassalamak ýa-da islendik reňkde Anodizasiýa görnüşi Spacer açar söz ýüplükli boşluk gaplaýjy sarp edijiniň talap çydamlylygy 0.001-0.005mm paketiň köpüsi
 • Göni sapak arka ýeňini azaldýan gurluşyk materialy

  Göni sapak arka ýeňini azaldýan gurluşyk materialy

  Arka birikdirijini azaltmagyň girizilmegi Arka baglanyşyk ýeňlerini azaltmak, esasan, dürli diametrli arkalaryň biri-biri bilen baglanyşygy üçin ulanylýar.Önümleriň görkezilmegi Polat arka birikdirijileriniň artykmaçlyklary ens Dartyş güýji synagy üçin 100% arakesme ● Dartyş güýji ene arka tarapynyň 1,1 essesine ýetip biler ● Energiýany tygşytlamak we aňsat işlemek construction Gurluşyk möhletini gysgaltmak we çykdajylary arzanlatmak üçin çalt we amatly iş ● The arka birikdiriji produksiýa we rebar e ...
 • Mil ýeňi

  Mil ýeňi

  Önümiň jikme-jiklik ölçegi omöriteleşdirilen şaft dag görnüşi Press Fit uzynlygy çydamlylyk js13 OD çydamlylyk diapazony r7 ID çydamlylyk diapazony F7 ID 20 ODr 24 Uzynlyk 25 loadük ugry üçin radial, trust, kombinirlenen radial we trust ýaglamak kompaniýamyz 2001-nji ýylda döredilen Şandong Jute polat turba kompaniýasy. indi, gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, zarba liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçiligi li ... ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
 • Hytaý bilen üpjün ediji metal material öndüriji poslamaýan polatdan ýasalan

  Hytaý bilen üpjün ediji metal material öndüriji poslamaýan polatdan ýasalan

  Önümleriň beýany Polat ýeňli material Dişli polat GCR15 şekilli silindr häsiýetli precokary takyklyk, gaty gatylyk we könelişme garşylygy 2001-nji ýylda döredilen Şandong Jute polat turba kompaniýamyz, häzirki wagtda gyzgyn önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. , ajaýyp togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary. Biziň kompaniýamyz dürli bökdençsiz polat turbalary öndürmekde ýöriteleşendir.Önümimiz ...
 • Günorta-Gündogar Aziýanyň ýeň ýeň öndürijileri lomaý we eksport ok ýeňini öndürijiler

  Günorta-Gündogar Aziýanyň ýeň ýeň öndürijileri lomaý we eksport ok ýeňini öndürijiler

  Lomaý polat ok ýeňli podşipnik ýeňli polat polat pyçakly ýeň ýeňli din 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 30 40 50 60 mm
 • Ahyrky arka birikdirijisini sazlamak (D12 - D40mm)

  Ahyrky arka birikdirijisini sazlamak (D12 - D40mm)

  Ulanylyşy: armatura birikdirijisi demirbeton gurluşynda arka mehaniki bölünişiklere ulanylýar we ýüplükli arkany diametri 12mm-50mm aralygynda birleşdirmek üçin niýetlenendir.
 • Bushing
 • Korten polat
 • Takyk polat turba
 • Polat turba