Polat baglanyşyk ýeňi

 • Reinforcement sleeve

  Berkidiji ýeň

  Baglanyş usuly we berkitme ýeňiniň häsiýetli bilimleri.
  Polat çeňňek birleşdiriji ýeň, senagat pudagynda giňden ulanylýar, hatda zerur.Göni sapak ýeňi ýokary baglanyşyk güýji, durnukly we ygtybarly birikme hili, ýeňiň klassifikasiýasy we amaly bilimlerini gurmak we ýokarlandyrmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.
  1. Armaturanyň iň bolmanda bir ujy erkin aýlanyp bilse, göni armatura birikdirmek üçin adaty armatura ulanylar.Ilki bilen ýeňi armatura berkidiň, soňra ýokary güýçli berkitme rolikini nurbatlaň we iki armatura ýeňiň ortasyna gysylýança beýleki armaturany ýeňiň beýleki ujuna göni nurbatlaň.Adaty ýeň birikmeleri islege bagly däl.
 • Bushing
 • Corten Steel
 • Precision Seamless Steel Pipe
 • Seamless Steel Pipe