Sargyt belgi

 • Harby köpugurly bukulýan sargyt bezegi Daşarda aman galan enjamlar, kürek kempir enjamlary

  Harby köpugurly bukulýan sargyt bezegi Daşarda aman galan enjamlar, kürek kempir enjamlary

  Önümiň jikme-jiklikleri Uly gidroksidi garalaýjy köp wezipeli inerener belgi ÖNÜMLER PARAMETERLERI Agramy: 1232g Belgi üstündäki material: 3Cr13 Jemi uzynlygy: 830mm Önümçilik prosesi: CNC işleýiş reňki: Gara önümiň ululygy: ýokardaky suratda görkezilişi ýaly önüm garnituralary: belgi üstü;Çeňňek tutawajy;Giňeldilen köpugurly pyçak;Uzaldyjy taýak;Ot ýakmak;Alýumin garyndysy sygyrdy;Belgi sumkasy;Reňk gutusy Meýdanyň diri galmak pyçagy 1. Tutmagy täzeläň we gizlenen goşuň ...
 • Daşarda köpugurly taktiki belgi gazylan metallary tapmak üçin kiçi belgi

  Daşarda köpugurly taktiki belgi gazylan metallary tapmak üçin kiçi belgi

  2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýamyz, häzirki wagtda gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Biziň kompaniýamyz dürli bökdençsiz önümçilikde ýöriteleşýär. polat turbalar.Önümlerimizde umumy bökdençsiz polat turbalar, inçe çekiji turbalar, inçe togalanan turbalar, garyndy polat turbalar, ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek we ş.m. bar.Biziň kompaniýamyz g ...
 • Bushing
 • Korten polat
 • Takyk polat turba
 • Polat turba