F-805281 Awtomatik şkafly podşipnik F805281 35x62x22mm

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çuňňur çukur topy daşky halkadan, içki halkadan, polat toplardan we kapasalar toparyndan durýar.Çuňňur çyzykly podşipnikleriň iki görnüşi bar: bir hatar we goşa hatar.Çuňňur çukur top gurluşy möhür we açyk gurluşa bölünýär.Açyk görnüş, podşipnikiň möhürleýiş gurluşynyň ýokdugyny aňladýar.Möhürli çuň çukur topy tozana garşy möhre we ýagdan goraýan möhre bölünýär.Tozdan goraýan möhür örtügi polat plastinkadan ýasalýar, ol diňe tozanlaryň geçelgesine girmeginiň öňüni almagyň ýönekeý usuly bolup hyzmat edýär.Oilag geçirmeýän görnüş, podşipnikdäki ýagyň aşmagynyň öňüni alyp bilýän kontakt ýag möhüridir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe